Prednison

Prednison is een ontsteking  remmend middel. Deze behoort tot de corticosteroïden ( de bijnierschorhormonen). Deze naam is te danken aan het feit dat ze door de bijnier worden aangemaakt. Het cortisteroid dat door het lichaam aangemaakt wordt heet cortisol. Bij omstandigheden zoals stress wordt cortisol aangemaakt door de bijnier.

De prednison wordt voorgeschreven bij alle soorten ontstekingsziekten zoals huidziekten, reuma, astma. prednison zorgt ervoor dat de afweer van het lichaam onderdrukt wordt. Hierdoor zullen allerlei ontstekingen verdwijnen. Er zijn ook nadelen aan verbonden, want goed afweer is nodig om infecties aan te pakken.

Er zijn verschillende soorten van corticosteroïden zoals: prednison, prednisolon, cortison, dexamethason,  hydrocortison, methylprednison en bètamethason. Prednison kan onder de vorm van tabletten, injectie of per infuus worden toegediend.

In een dermatologische afdeling wordt prednison gebruikt bij eczeem, blaarziekten en bij allergische reacties. Prednison heeft een snelle werking, maar omdat het ook bijwerkingen heeft wordt het enkel toegepast als het echt nodig is.

Hoe prednison gebruiken

Prednison wordt meestal toegediend als tablet of als capsule. De tabletten of capsules moeten tijdens of na het ontbijt met melk of water worden ingenomen. Prednison kan ook per infuus worden toegediend.

De bijwerkingen van prednison

Bijwerkingen van de prednison zijn afhankelijk van de duur en de hoeveelheid dat men gebruikt. De volgende bijwerkingen kunnen optreden: Groot kans op maagzweer, gewichtstoename, opzwelling van gezicht, vocht ophoping, kwetsbare huid, verhoogde bloeddruk, gevoelig voor infecties, botontkalking. Gebruik van prednison kan gevolg hebben dat de wondgenezing vertraagd en zo wondinfectie verhoogd.

Deze bijwerkingen kunnen worden voorkomen door gelijk met  het starten van het innemen van prednison ook een middel in te nemen tegen botontkalking en maagzweer.

Volgende punten moeten constant onder controle worden gehouden als men langdurig gebruikt maakt van prednison: Gewicht, bloeddruk en suikergehalte van de bloed.

Gebruik van prednison

De ziektes die koorts veroorzaken heeft het lichaam op dat moment meer behoefte aan prednison. De behandelde arts zal de hoeveelheid prednison vaststellen.

Na langdurige gebruik van prednison mag men niet zomaar stoppen met het te gebruiken. Het kan gevaarlijk zijn. Als men plots stopt met het gebruiken van prednison gaan de bijnieren cortisol aanmaken, en dat kan niet altijd even goed lukken. Als de prednison mag gestopt worden , zal de behandelende arts een afbouwschema opstellen. Het is een lijst waarop staat hoeveel men per dag mag gebruiken. De hoeveelheid prednison wordt geleidelijk verlaagd en dan gestopt.

Gebruik van prednison, zwangerschap, vruchtbaarheid en borstvoeding

Prednison heeft geen invloed op de vruchtbaarheid, zowel bij vrouwen als bij de mannen. Bij zwangerschap wordt de gebruik van prednison veilig beschouwd. Prednison gaat in zeer kleien hoeveelheid over in borstvoeding. Als men een lage dosis gebruikt is er nauwelijks risico voor de baby. Indien u overweegt met een zwangerschap is het best eerst u arts te raadplegen.

Gebruik van prednison en andere medicijnen

Gelijktijdig gebruik maken van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Daarom is het uiterst belangrijk u arts te raadplegen. De arts zal u inlichten welke medicijnen u mag  tegelijkertijd innemen en welke niet.